Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım 3
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım 3
TÜBİTAK 4004
Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım 3
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım 3
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Hoş Geldiniz!

      Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2018 çağrı döneminde 118B560 Proje numarası ile desteklenerek Proje faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  2019 çağrı döneminde “ Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım-2”  Projemiz 119B887 Proje numarası ile desteklenmektedir. 

Proje Yürütücüsü: Zeliha GÜNEŞ DEMİR
Projenin Yürütüldüğü Kurum: Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara

 

     Bu proje ile katılımcıların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak; bu sayede dünyamızın/doğamızın bilimini öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmelerini, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamalarını ve doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların öğretmenleri ve ardından çocuklar ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

    Projenin hedef kitlesini, Ankara ili Etimesgut ilçesinde eğitim gören 48-66 aylık (4,5 – 5 yaş) çocuklar ve onların okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.
Proje kapsamında öncelikle okulöncesi öğretmenleri ile Kızılcahamam’da 6 gün sürecek doğa etkinlikleri ağırlıklı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Okulöncesi çocukları ile etkinlik döneminde Eymir Gölü’nde, TBMM Botanik Bahçesi’nde ve çocukların kendi okullarının bahçelerinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkinliklerle doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedeflenmektedir.


Yazdır  

Hakkımızda

1 1 1 2
2 1 2 2

Duyurular

Proje-3

Proje-3

“Geleceğin Renkleri Çocukların Elinde” adlı eTwinning Projesi katılımcı okullarına “Ekolojik Okuryazarlık Nedir” sunumu yapılacak

Amerika, Arjantin, Gana ve Türkiye den öğretmenlerin katıldığı “İlham Veren Öğretmenler Zirvesinde” Projemiz anlatıldı

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer KIRBAÇ 26 Kasım 2020 Perşembe günü Kızılcahamam Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer KIRBAÇ 23 Ekim 2020 Pazartesi günü TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını ziyaret etti

TÜBİTAK 4004- 4005 Proje Hazırlama ve “Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım-2” Proje Paylaşım Toplantısı 20 Ekim 2020 Cuma günü yapıldı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Destek Programları başvuruları başladı

Projemizin öğretmen eğitimi ölçek sonuçları Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği düzenlenen 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi (EYFOR-XI) kongresinde bildiri olarak sunulacak

Öğretmenlerinize, Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) tarafından “Böcek Ekolojisi” eğitimi verilecektir

EYFOR XI e Projemizin Bildirisi kabul edildi

TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Sayın İsmail FiDANAY ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tamer KIRBAÇ TBMM Bahçesinde yapılan eğitimlerimizi ziyaret ettiler

TEMA gönüllüsü eğitmenlerinin okul bahçelerinde verdikleri eğitimler başladı

TBMM bahçesindeki eğitimler başladı

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tamer KIRBAÇ Eymir Gölü ve Çevresindeki Eğitimlerimizi ziyaret etti

Projemiz kapsamında çocuk eğitimleri 5 Ekimde başladı

Öğretmen Eğitimlerimiz 31 Ağustos- 05 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı

Tübitak 4004- Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım-2 Projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Öğretmen Eğitimlerimiz 31 Ağustos 2020'de Başlıyor

Proje Başvuru Süreci Tamamlanmıştır

Etimesgut İlçesinde Görev Yapan Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerimiz için Proje Başvuru Sürecimiz Başlamıştır

Projemiz 119B887 Numara ile İkinci Kez Uygulanması İçin Hibe Almaya Hak Kazandı