Hoş Geldiniz!

      Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2018 çağrı döneminde 118B560 Proje numarası ile desteklenerek Proje faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  2019 çağrı döneminde “ Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım-2”  Projemiz 119B887 Proje numarası ile desteklenmektedir. 

Proje Yürütücüsü: Zeliha GÜNEŞ DEMİR
Projenin Yürütüldüğü Kurum: Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ankara

 

     Bu proje ile katılımcıların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak; bu sayede dünyamızın/doğamızın bilimini öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmelerini, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamalarını ve doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların öğretmenleri ve ardından çocuklar ile etkinlikler gerçekleştirilecektir.

    Projenin hedef kitlesini, Ankara ili Etimesgut ilçesinde eğitim gören 48-66 aylık (4,5 – 5 yaş) çocuklar ve onların okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.
Proje kapsamında öncelikle okulöncesi öğretmenleri ile Kızılcahamam’da 6 gün sürecek doğa etkinlikleri ağırlıklı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Okulöncesi çocukları ile etkinlik döneminde Eymir Gölü’nde, TBMM Botanik Bahçesi’nde ve çocukların kendi okullarının bahçelerinde etkinlikler yapılacaktır. Bu etkinliklerle doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedeflenmektedir.