Öğretmen Eğitimi Etkinlik Örnekleri

  Etkinliğin Adı: Haydi Tanıyalım, Tanışalım!

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Bahçe
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Katılımcıların birbirlerini tanımaları, etkileşime girmeleri için fırsat vermek. Grup üyelerinin işbirliği yapmalarına ortam hazırlamak.
  • Etkinliğin Konusu: Tanışma
  • Etkinliğin Süresi: 20 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: -
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):Çember olunarak, lider kendisini tanıtır. Topla tanışma oyunu için kurallar anlatılır. Topu alan kişi ismiyle birlikte isminin baş harfiyle başlayan bir tanımlama söyleyeceği ve kendisinden önceki arkadaşlarını sayacağı anlatılır. Örneğin; Azimli Arife, Heyecanlı Hacer vb…
  Katılımcılardan üçerli grup olmaları istenir. Bir ebe seçilir. Üçerli olan gruplardan iki kişinin karşılıklı geçerek ellerini tutmaları ev oluşturmaları istenir. Bunlara ev sahibi denir. Üçüncü kişi ise yapılan evin içine iki kişinin arasına girer, böylece kiracı olur. Ebenin ortada durması istenir. Kiracılar yer değişsin denildiğinde ev sahipleri sabit dururken kiracılar ev değişikliği yapar, tüm kiracıların ev değiştirmesi zorunludur. Bu arada ebe kendine ev bulup yerleşmeye çalışır, dışarıda kalan kimse yeni ebe o olur. Ev sahipleri değişsin denilirse bu defa kiracılar sabit durur ev sahipleri yer değiştirerek farklı kimselerle kiracıların üzerine ev olmaya çalışır. Yine kendine eş bulamayıp, ev olamayan dışarıda kaldığı için ebe olur.
  Tüm grup yer değiştirince her birimizin farklı hareketlerle aynı duyguyu vermeye çalıştığımız ve çok sesli bir senfoni oluşturduğumuz vurgusu yapılarak çevremizde doğada başka böyle senfonilerin olup olmadığı sorulur.
  Dörtlü Doğaçlama: Lider su, ağaç, toprak, hava olarak sayarak katılımcılardan dörderli olmalarını ister. Aşağıdaki tümceler yazılmış kağıtlar kendilerine verilir.
  • Acaba nasıl davranmalıyım?
  • Hani bir daha yapmayacaktım?
  • Söylediklerin doğru mu?
  • Anlayamadığın bir şey var mı?
  • Nasıl merak ettim biliyor musun?
  • İlk kez mi oluyor bu sanki?
  • Bütün bunlar gerçek mi?
  • Neden ayrıntıları anlatmak istemiyorsun?
  • Bunun konuyla ne ilgisi var?
  • Sana ne hissettiğimi söylemiş miydim?
  Grupların sorulara cevap vermelerini ve konuyu canlandırmaları istenir.
  Yapılan tüm etkinliklerin çemberde katılımcılardaki duygu düşünce ve kazanımlarına dair genel grup değerlendirmesi yapılır.

  Etkinliğin Adı: Okulöncesi Eğitimde Fen, Doğa ve Bilim Etkinlikleri

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Sunum Salonu
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Erken çocukluk yıllarında bilim eğitiminin önemi konusunda farkındalığı arttırmak. Bilim eğitimi ile çevre eğitimi ilişkisini kurmak. Erken Çocukluk Bilim ve Doğa Eğitiminde Farklı Yöntemlerin Kullanılmasını Destekleme
  • Etkinliğin Konusu: Okul öncesi eğitimde fen doğa ile bilim eğitimi ilişkisi
  • Etkinliğin Süresi: 60 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: PPT sunum, Projeksiyon
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Erken Çocukluk dönemi bilimsel düşüncenin gelişimi, bu dönemde bilim eğitiminin çocuklara sağladığı yararlar, Erken çocukluk eğitiminde bilim eğitimi ile ilgili yeni yaklaşımlara uygun hazırlanan eğitim programlarında çocukların gelişimsel özelliklerine uygun bilim içeriklerinin seçilmesinin gerekliliği; Bilimin merak uyandırıcı olması özelliği ile çocukların öğrenme merakı ile keşfetme isteğini arttırması, çocukların yaşadıkları dünyayı anlama çabalarının desteklenmesinin gereklliliği, nitelikli okul öncesi eğitim ortamlarının çocukların bilimle ilgili bilgi ve becerilerini arttırması üzerine etkileri hakkında bilgi verilecektir.
  Erken çocukluk döneminde çocukların yaşadıkları dünyayı anlama çabalarının bilim eğitimi ile desteklenmesi, bilim eğitiminin çevresel farkındalığın gelişimindeki önemi, çevresel sorunların çözümünde bilimin rolü, çevrenin doğal bir öğrenme ortamı olma özelliğinin doğru kullanımı vebilim ve çevre eğitiminin okul öncesi eğitim programlarına entegre edilmesi konuları hakkında bilgi verilecektir.
  Bilim ve çevre eğitimine yönelik farklı program örnekleri hakkında bilgi verilerek müzik, sanat, okuma yazmaya hazırlık, matematik ve dil etkinliklerinin bilim ve çevre eğitiminde bir öğretim yöntemi olarak kullanılması; farklı yöntemlerin kullanılmasının çocuklarda bilime ve çevreye yönelik bütüncül bir bakış açısını geliştirmesi açıklanacaktır.
  Öğretmenlere çocukların farklı bilimsel süreç becerilerini (gözlem, sınılama, iletişim, ölçme, tahmin etme, sonuç çıkarma) desteklemeye yönelik eğitim etkinlik örnekleri tanıtılır. Eğitim etkinlikleri ve sınıflarda yapılan uygulamalar karşılaştırılarak tartışılacaktır.

  Etkinliğin Adı: Örümcek Ağı

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Salon
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenleri
  • Etkinliğin Amacı: Katılımcıların günü değerlendirmelerini sağlama, grup etkileşimini arttırma
  • Etkinliğin Konusu: Günü Değerlendirme, Belgesel İzleme
  • Etkinliğin Süresi: 90 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Bir yumak ip
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.): Grup daire şeklini alır. Eğitimci okul öncesi dönemde bilim ve doğa eğitimine ilişkin yoğun bir eğitim günü geçirdiklerini söyleyerek gruptan herhangi bir katılımcıya bir yumak ip verir, sırayla günü değerlendireceklerini söyler. Katılımcı ipin ucunu kendisi tutar. Bilim ve doğa eğitimine ilişkin yapılan etkinlikleri değerlendirmek için bir cümle söyler ve diğer bir katılımcıya yumağı atar. Yumağı tutan kişi ipten tutarak gün içerisinde öğrendiği ya da dikkatini çeken bir şeyi söyleyerek yumağı tekrar başka bir katılımcıya atar. O da ipi tuttuktan sonra oyunu aynı şekilde devam ettirir. Yumak tüm katılımcıları dolaşır ve dairenin ortasında ipten bir ağ ortaya çıkar. Etkinlik sonunda, eğitimci bir öğrenme ağı gerçekleştirdiklerini söyleyerek okul öncesi dönemde bilim ve doğa eğitimine ilişkin özellikle vurgulanan konuları söyler. Katkılarından olayı katılımcılara teşekkür edilerek ip tekrar sarılır. Etkinlik adından katılımcılara hep birlikte bir belgesel izleyecekleri söylenir. “Yuva” belgeselinin izlenmesi ardından katılımcıların belgesel ile ilgili değerlendirmeleri alınır.
  • Değerlendirme: Bugün neler öğrendik?, Bilim ve doğa etkinliklerine ilişkin dikkatinizi çekenler nelerdi?, Bu etkinlikler okulunuzda yapılabilir mi?, Bilim ve doğaya eğitimine ilişkin başka neler yapılabilir? Belgeseli izlerken neler düşündünüz? Yuva belgeseli size ne hissettirdi? Belgesel bize hangi gerçekleri gösterdi? İnsan oğlunun doğaya nasıl bir etkisi var?

  Etkinliğin Adı: Ekolojinin Temel İlkeleri

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Sunum Salonu
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  ( Rehber) Yeliz Korkmaz (Rehber
  • Etkinliğin Amacı: Ekolojiyi ve Ekolojinin Temel İlkelerini Kavramak.
  • Etkinliğin Konusu: Ekoloji, Ekolojik okuryazarlık ve Ekolojinin Temel İlkeleri
  • Etkinliğin Süresi: 60 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: PPT Sunusu, bilgi yaprakları, renkli kartonlar, gazlı boya, pastel boya, büyük boy kağıt, makas ve yapıştırıcı
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Katılımcılara “Ekoloji” ne demek olduğu sorularak bu konudaki fikirleri dinlenir. Ekolojinin tanımı yapılır. Ekolojik okuryazarlığın tanımı yapılarak ekolojik okuryazar insanlardan genel olarak bahsedilir. Doğal denge ve ekolojik denge, ekolojik dengelerin bozulması süreçleri üzerinde durulur. Ekolojinin temel ilkeleri sunudan yansıtılır. Katılımcılar 4 gruba ayrılırlar. Gruplara renkli kartonlar, gazlı boya, pastel boya, büyük boy kağıt, makas ve yapıştırıcı verilir. Ekolojinin temel ilkelerinden birer tane gruplara verilir. Gruplar üzerinde çalışacakları ilkede ne anlatılmak istendiğini önce gruplarda tartışırlar. Daha sonra posterini hazırlarlar. Posterler tamamlandıktan sonra gruplar tarafından sunulur.
  Grupların sunumundan sonra ppt sunusundan ekolojının temel ilkeleri görsellerle desteklenerek özetlenir.

  Etkinliğin Adı: Soğuksu Milli Parkını Keşfediyorum

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Soğuksu Milli Parkı
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Doğaya karşı olumlu tutum geliştirmek, doğada yapılabilecek etkinlikleri öğrenmek
  • Etkinliğin Konusu: Doğada çocuklarla yapılabilecek etkinlikler, Çevresel Farkındalık, gözlem, tanıma.
  • Etkinliğin Süresi: 90 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: “ Doğa Listem” etkinlik kağıdı, kalem, düdük, canlı gözlem kutusu
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Soğuksu Milli Parkında Nevin Gökçek Parkının olduğu yerde araçtan inilir. Katılımcıları çevreyi gözlemlemeleri için biraz zaman verilir. Daha sonra toplanılır. Bölgede bulunan fosil ağaca doğru yürüyecekleri söylenir. Yürüyüş sırasında akıcı öğrenmenin basamaklarına uygun olarak etkinlikler yapacakları açıklanır. Katılımcılara “Doğa Listem” etkinlik kağıtları dağıtılır. Bu çalışma kağıtlarının resimlisinin de çocuklarla yapılacağı, öğrencileri ile doğada etkinlik yapacakları zaman bulunduklarI yerdeki varlık resimlerinden bu şekilde etkinlik yapabilecekleri ile ilgili açıklama yapılır. Yürüyüş sırasında çevreye karşı duyarlı olmaları hatırlatılarak etkinlik başlatılır. Katılımcılarla yaklaşık 1,5 km. uzaklıkta olan fosil ağaca doğru yürünür. Yürüyüş sırasında çevrede görülecek farklılıklara dıkkat çekilir. Hedefe ulaşıldığında çember şeklinde yere oturulur. Herkes elindeki listeden yürüyüş sırasında neler gördüğünü açıklar. Fosil ağaç ve çevresi incelenir.

  Etkinliğin Adı: Doğayı Keşfediyorum

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Soğuksu Milli Parkı
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Akıcı öğrenme ilkelerini doğada uygulayarak, doğada etkinlik yapmayı öğrenmek.
  • Etkinliğin Konusu: Doğada Yapılabilecek Etkinlikler
  • Etkinliğin Süresi: 90 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Düdük, Göz bağı,
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Katılımcılarla birlikte düzlük bir alana geçilir. Çember şeklinde yere oturulur. Doğada yapılabilecek etkinlikler ve dikkat edilecek noktalar gözden geçirilerek herkesin yere uzanıp olduğu yer kolunu kaldırması istenir. Doğanın sesini dinlemelerini her ses duyduklarında bir parmakları açmaları söylenir. 10 dk. Doğanın sesi dinlendikten sonra herkes oturur. Ne sesleri duydukları ile ilgili konuşulur.
  Ardından “ Ağacınla Tanış” etkinliği için ikişerli gruplara ayrılırlar. Gruplardan birinin gözleri bağlanır. Diğeri Onu bir ağacın yanına götürür. Ağaca dokunmaları söylenir. Gözü kapalı kişi ağaca dokunarak ağacı tanımaya çalışır. Ağaçtan uzaklaştıktan sonra gözü açılır. Hangi ağaca dokunduğu sorulur. Grupta gözü açık olan kişinin gözü bağlanarak etkinliğe devam edilir. Uygulamalar bu şekilde devam eder. Katılımcılardan son aşamada bugün yapılan etkinliklerle ilgili kendilerine mektup yazmaları istenir. İsteyen katılımcılar yazdıklarını okurlar. Mektuplar eğitimlerin bittiği gün sertifika belgeleri ile dağıtılmak üzere toplanır. Çevredeki çöpler toplanarak araçlara dönülür.

  Etkinliğin Adı: Su’yu Kovala Atık’tan Kaç

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Bahçe
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Grup içi dinamiğinin pekiştirilmesi.
  • Etkinliğin Konusu: Güne zinde başlamak
  • Etkinliğin Süresi: 20 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: -
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Katılımcılar Çember şeklinde ayakta dururlar. Llider her katılımcıdan grup içinden bir kişiyi düşünmesini ve onu Su olarak adlandırmasını ister. Aynı şekilde ikinci bir kişiyi düşünmesini ve onu da Atık olarak adlandırmasını ister. Katılımcılar düşündükleri insanı birbirleriyle paylaşmazlar. Her katılımcının amacı su olarak düşündüğü kişinin olabildiğince yakınında dururken atık olarak düşündüğü kişiden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmaktır. Bazı insanların ortak seçimlerinin olması, bir katılımcının Atık olarak seçtiği birinin kendisini Su olarak seçmiş olması ve katılımcıların çalışma alanında birbirlerini kovalamaları oyunu daha da eğlenceli hale getirecektir.
  Etkinlik sonunda katılımcılar çember şeklinde yere otururlar. Önce birbirlerinin ateş ve atık olarak seçtikleri kişileri tahmin etmeleri istenir. Daha sonra her katılımcı kendi ateş ve atık olarak seçtiği bireylerin kim olduğunu söyler. Katılımcılara etkinlik sırasında kendilerini nasıl hissettikleri ile ilgili sorular sorularak etkinliğin değerlendirilmesi yapılır.

  Etkinliğin Adı: “Gölde Yaşayan Planktonik ve Bentik Organizmalar (Karagöl) 

  • Etkinliğin Yapılacağı Yer: Karagöl
  • Hedef Kitle: Okulöncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan 24 kişilik grup
  • Etkinliğin Amacı: Bir gölde yaşayan planktonik ve bentik organizmaları, yaşadıkları ortamları, üretici ve tüketici canlıların ekosistem için taşıdığı önemi, planktonik ve bentik canlıların indikatör özellikleri konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlar.
  • Etkinliğin Konusu: “Gölde yaşayan plankton ve bentik canlılar ve önemi”
  • Etkinliğin Süresi: 60 dk.
  • Kullanılacak Malzemeler: Plankton kepçesi, Çamur alma kepçesi, Elekler, Mikroskop, Örnek alma şişeleri, Formaldehit, Pens, Petri Kabı.
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Karagölde yaşayan canlılar hakkında bilgi verilerek, suda yaşayan planktonik ve bentik canlılar plankton kepçesi ve çamur alma kepçesi ile alınarak bu canlıların yaşadıkları habitatlar ve elde edilecek canlılar hakkında uzman eğitmenden bilgi edinilir. Katılımcılardan da bir gölde yaşayan canlıların çeşitliliği, yaşama alanları ve özellikleri konusunda görüş bildirmeleri istenir. Planktonik canlıların (fitoplankton ve zooplankton) göl ekosistemindeki enerji akışındaki önemi (birincil üreticiler ve birincil tüketiciler) örneklerle açıklanır. Planktonik organizmaların pelajik yaşama adaptasyonu hakkında bilgi verilir. Gölden plankton kepçesi ve çamur alma kabı ile yakalanan örnekler mikroskop yardımıyla incelenerek planktonik ve bentik canlı arasındaki farklılıklar açıklanır. Planktonik ve bentik canlıların su kalitesinin belirlenmesinde indikatör türler olduğu vurgulanır. Bir gölün trofik seviyesinin belirlenmesinde bu canlıların önemi belirtilir.

   


  Yazdır