Projemizin öğretmen eğitimi ölçek sonuçları Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) ve MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği düzenlenen 11. Uluslararası Eğitim Yönetimi (EYFOR-XI) kongresinde bildiri olarak sunulacak

"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ekolojik Bilgilerine ve Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarına Etkisi" başlıklı bildiri Sözlü bildiri olarak kabul edilmiştir. Çalışmanız Kongre Bildiri Özetleri Kitabında da yer alacaktır. Proje Yürütücümüz Zeliha Güneş Demir tarafından 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14.30-16.00 sunum yapacaktır. Sunumu izlemek için http://www.eyfor.org/ sayfasından ücretsiz kayıt olarak sunumu izleyebilirsınız.


Yazdır