Çocukların Eğitiminden Örnek Etkinlikler

  Etkinliğin Adı: Doğa Seni İstemiyor

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Doğaya ait olmayan nesneleri fark edebilme.
  • Etkinliğin Konusu: Doğa kirliliği, Geri dönüşüm
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri( Nesneleri toplar. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar).
  • Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
  Kazanım: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Göstergeleri (Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler).
  Kazanım: Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler).
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri ( Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar ).
  Kazanım: Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri ( Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir).
  Kazanım: Estetik değerleri korur. Göstergeleri ( Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir).
  • Etkinliğin Süresi: 50 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Büyüteç, poşet, doğadan toplanan atıklar, kağıt, gazlı boya, yapıştırıcı, makas.
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Çember şeklinde yere oturulur. Çocuklarla doğa ile ilgili sohbet edilir. Doğada neler gördükleri, doğa’ya nelerin ait olduğu, doğada nelerin olmaması gerektiği, doğayı korumak için neler yapılması gerektiği, doğayı neden korumamız gerektiği ve çocukların bu konuda neler yapabilecekleri ile ilgili sorular sorularak, bu konulardaki fikirlerini ifade etmelerine fırsat verilir.
  Çocuklardan çantalarındaki büyüteçlerini almaları istenir. Hep birlikte çevrede kısa bir gezinti yapılarak çevre incelenir. Çocuklara çevrede neler gördükleri sorularak gözlemlerini anlatmalarına fırsat verilir. Daha sonra çevrede gördüklerinden nelerin onları rahatsız ettiği, nelerin rahatsız etmediği ve nedenleri sorulur. Doğada gördükleri nesnelerden doğaya ait olmayanların neler olduğu sorularak, doğaya ait olmayan nesneleri toplamaları istenir. Toplanan nesneler ortaya konularak çevresinde çember şeklinde oturulur. Doğaya ait olmayan hangi nesneleri topladıkları sorulur. Toplanan bu nesnelerin buraya nasıl geldiği, bunların doğaya nasıl zararlar verdiği, çevre kirliliği, doğaya zarar vermemek için neler yapılması gerektiği ile ilgili sohbet edilir. Toprağın üzerindeki yaprakların, otların ve çiçeklerin zamanla toprağın içine karıştıklarından bahsedilir. Böylece toprakların zenginleşerek daha nitelikli olduğu söylenir. Toprak ne kadar zengin olursa da o kadar çok böceğin, çiçeğin ve otun toprağın içinde/üstünde barınacağı belirtilir. Ayrıca, zengin topraklarda ağaçların ve diğer bitkilerin dolayısıyla da diğer canlıların daha iyi beslenecekleri ve mutlu olacakları vurgulanır. Topladıkları bu doğaya ait olmayan nesnelerin ise toprağa zarar verdiği açıklanır. Toplanan bu nesneler yapıldığı malzemeye göre ( plastik, cam, tetra, kağıt ) gruplandırılır. Bunları ne yapabilecekleri sorulur. Daha sonra geri dönüşüm sembolünün olduğu kartlar gösterilerek geri dönüşümün önemi hakkında konuşulur.
  Sohbetten sonra çocuklardan çantalarındaki boyalarını ve resim defterlerini çıkarmaları istenir. Ortadaki nesnelerden bir tane almaları ve resim defterlerine yapıştırmaları ve bu nesneyi kullanarak özgün bir resim yapmaları istenir. Etkinlik sonunda çocuklardan yaptıkları resimleri arkadaşlarına anlatmaları söylenir.
  • Değerlendirme: Doğada neler gördük? Gördüğümüz nesnelerden hangileri doğaya ait değildi? Bunların doğaya etkileri nelerdir? Doğayı kimler kirletiyor? Doğayı kirletmemek için neler yapmalıyız? Hangi nesneler toprağı besliyor? Topladığımız doğaya ait olmayan nesneleri hangi özelliklerine göre grupladık? Nasıl gruplandırdık? Doğa kirliliğini nasıl önleyebiliriz?

  Etkinliğin Adı: Suyumuz Kirlenmesin

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Su oluşumu ve su kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak.
  • Etkinliğin Konusu: Suyun oluşumu ve Su kirliliği
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri (Nesne/varlığın adını söyler.)
  Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
  Kazanım: Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
  Kazanım: Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri ( Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir).
  Kazanım: Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri (Olayları oluş zamanına göre sıralar.)
  Kazanım: Görsel materyalleri okur. Göstergeleri (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
  • Etkinliğin Süresi: 50 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Su kirliliğini gösteren resimler, su döngüsünü gösteren resimler
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Çocukların yüzleri gölü görecek şekilde yarım ay şeklinde oturulur. Suyun canlılar için öneminin ne olduğu sorulur. Verilen cevaplar dinlenerek suyun insanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşamsal önemi olduğu açıklanır. Çocuklarla göl gözlemlenerek gölde hangi hayvanların olduğu, gölün nasıl göründüğü, kirlilik durumu ile ilgili sohbet edilir. Gölde bulunan kuş türleri ile ilgili sohbet edilir. Su kirliliğini gösteren resimler çocuklara dağıtılır. Resimleri incelemeleri ve resimlerde ne tür problemlerin yaşandığı söylemeleri istenir. Su kirliliğini ortadan kaldırmak için neler yapılabileceği hakkında çözüm önerileri geliştirmelerine rehberlik edilir.
  Çocuklara su döngüsünün resmi gösterilerek su döngüsü anlatılır. Daha sonra çocuklara su döngüsünü drama yöntemi ile canlandıracakları açıklanır. Çocuklardan ayağa kalkmaları istenir. Hepsinin birer su damlası olduğu verilen yönergeye göre hareket edecekleri söylenir. “ Şimdi hepimiz birer su damlasıyız. Bir gölde güneşleniyoruz. Şimdi bir balığa oksijen veriyoruz. Birden hareketlendik yer altı suları olduk. Nehirleri dolaşıyoruz, derelerden, çağlayanlardan geçiyoruz. Bir baraja geldik. Barajda elektrik üretiliyor. Türbin kanatlarını çeviriyoruz, enerji, elektrik üretiyoruz. Barajlardan nehre doğru akıyoruz. Fabrika atıkları ile kirleniyoruz. Bir de baktık! Bir sulak alandayız. Bir güzel temizlendik. Kuşlar suyumuzdan içiyor. Bir nehir deltasına geldik. Ekinlere can veriyoruz. Nehirlerden akmaya devam ediyoruz. Birden tuzlu su taneleri ile karşılaştık. Bizlere de tuzlu giysiler verdiler. Balıklarla tanışıyoruz. Onlara da heybemizden oksijen taneleri veriyoruz. Yosun ormanlarında yosun yapraklarına güç veriyoruz. Hava çok sıcak. Aaaa…. Ne oluyor buharlaşıyoruz. Sanki kanat takmışız. Birden yükselmeye başladık. Bir bulutta güneş keyfi yapıyoruz. Günler günler geçti. Ülke ülke dolaştık. Hava soğumaya mı başladı. Tekrar damla olduk, hızla toprağa dönüyoruz. Yapraklar bizi tutuyor. Toprağa can veriyoruz. Uzakta bazı kardeşler birbirinden güzel kar taneleri oldular. Buz topu olanlarda var. Dağlara yağdılar. Bir kısmımız buz oldu. Üşümemek için birbirlerine sarıldılar. Şimdi gene göllere derelere akıp tekrar su taneleri olmayı bekliyoruz” denerek etkinlik tamamlanır. Çember şeklinde oturulur. Çocuklara etkinlik sırasında neler hissettikleri sorularak duygularını ifade etmelerine rehberlik edilir.
  • Değerlendirme: Gölde neler gördük? Suyun canlılar için önemli mi? Neden? Kartlardaki resimlerde ne anlatılıyordu? Suları kimler kirletiyor? Suları kirletmemek için neler yapmalıyız? Su nasıl oluşuyor? Su damlası olduğunuzda kendinizi nasıl hissettiniz? Su damlasıyken kirlendiğinizde kendinizi nasıl hissettiniz?

  Etkinliğin Adı: Doğa ve Ağaç Kaşifi

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Ağaç Bilimi (Dendroloji) konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmak.
  • Etkinliğin Konusu: Ağaç Bilimi
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri (Nesne/varlığın adını söyler).
  Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar).
  Kazanım: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri (Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır).
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri (Nesne/varlığın adını söyler.)
  Kazanım: Orman ekosistemini tanımlar. Göstergeleri (Ormanda açık alanda gözlem yapar. Yaptığı gözlemi arkadaşları ile paylaşır).
  Kazanım: Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler ).
  Kazanım: Ağaçların önemini açıklar. Göstergeleri (Ağaçların insanlar için önemimi söyler. Ağaçların hayvanlar için önemini söyler).
  • Etkinliğin Süresi: 60 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Doğa çantası
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Eğitmen ve rehber çocukları “Merhaba arkadaşlar, sizleri bu güzel doğal alanı Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde görmek ne kadar güzel” diyerek karşılar. Dramatik etkinlikler kullanarak kendilerini çocuklara tanıtırlar. Ör: Dans ederek ve ismini heceleyerek (Benim adım Gü- ler… Senin adın ne? ) şeklinde karşılıklı tanışma oyunu oynanır. Bugün birlikte geçireceğimiz günün sonunda hepiniz doğa ve ağaç kaşifi olacaksınız. Bu güzel bahçede önemli şeyler keşfedeceğiz. Aranızda daha önce keşif yapan oldu mu? Evinizin ya da okulunuzun bahçesinde, bir parkta keşif yaptınız mı hiç? Keşif yapmak nasıl bir şey? sorularını sorar. Çocukların cevapları dinlendikten sonra eğitmen “keşif yaparken daha önce görmediğiniz, hiç beklemediğiniz şeyler görebilirsiniz. Evet, bizler de bugün doğa ve ağaç kaşifi olacağız ve birlikte keşif yapacağız. İlk önce bu bahçede yürüyüş yapacağız. Yürüyüş boyunca size gördüğümüz ağaçların isimlerini, nerelerde yaşadıklarını, özelliklerini ve faydalarını tanıtacağım. Sizden isteğim, yürüyüş sırasında ve ağaçları tanıtırken bütün duyularımızı kullanmanız: keşfimiz sırasında bakmak için gözlerimizi, duymak için kulaklarımızı, hissetmek için ellerimizi ve hatta koklamak için burnumuzu kullanacağız. Şimdi keşif yolculuğumuza başlamadan önce hatırlamamız gereken bazı şeyler var. Eminim hepiniz bir doğa kaşifi nasıl davranır biliyorsunuzdur. Bir doğa kaşifi, keşif sırasında sessizdir, gürültülü yapmaz ve böylece hiçbir canlıyı ürkütüp kaçırmaz. Doğada her zaman dikkatli ve özenlidir. Doğa kaşifi birbirini ve keşif eğitmenini dinler. Ama her şeyden önce duyularını kullanır, her zaman etrafına bakar ve dinler. Eğer bu söylediklerimi yapabiliyorsanız o zaman sizler mükemmel birer doğa kaşifi olacaksınız demektir” der.
  Çocuklardan keşif sırasında yerde buldukları dal parçaları, yaprak, tohum…vb malzemelerden birkaç tane alarak yanlarında getirdikleri proje çantalarına koymaları söylenir. Bu materyalleri toplarken çok dikkatli olmaları gerektiği, ağaçlardan koparmamalarına yerdekileri almaları ve doğaya zarar vermemeleri gerektiği açıklanır. “Hazır mıyız? Hadi keşif gezimize başlayalım o zaman!” denilerek hep birlikte TBMM bahçesinde yürüyüşe başlanır. Çevrede bulunan ağaçlara çocukların dikkati çekilerek ağacın ismi, nasıl göründüğü, daha önce görüp görmedikleri, nerde gördükleri..vb. sorular sorularak at kestanesi, mavi ladin, Japon elması, servi, sedir, huş, erguvan, kara çam, ılgın ağacı, saplı meşe, badem ağacı, alıç ağaçları oyun ve şarkı eşliğinde çocuklara tanıtılır. Yürüyüş sırasında yolda kuşlar, kaplumbağa, kelebek, arı, böcekler ve farklı bitkiler gibi çocukların dikkatini çekeceğini düşünülen varlıklar görüldüğünde durularak çocuklarla özellikleri hakkında konuşulur. Yürüyüş sonrasında çocuklardan çember şeklinde yere oturmaları istenir. Hep beraber değerlendirme soruları sorularak etkinliğin değerlendirilmesi yapılır.
  • Değerlendirme: Yürüyüş sırasında neler yaptık? Yürüyüş sırasında nelere dikkat ettik? Doğada yürüyüş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Neden? Doğa ve ağaç kaşifi olmak nasıl bir duygu? Hangi ağaçları tanıdık? Ağaçları tanımak nasıl bir duygu? Burada gördüğümüz ağaçları daha önce görmüş müydünüz? Yürüyüş sırasında ağaçlardan başka hangi canlıları gördük?

  Etkinliğin Adı: Doğa Resmim

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Doğal materyaller konusunda farkındalık oluşturmak. Ağaç Bilimi (Dendroloji) konusunda çocuklarda farkındalık oluşturma
  • Etkinliğin Konusu: Doğal materyaller ile kolaj çalışması yapma
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri (Nesne/varlığın adını söyler).
  Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar).
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri ( Nesne/varlığın adını söyler.)
  Kazanım: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
  Kazanım: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeye elleriyle şekil verir.)
  Kazanım: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
  • Etkinliğin Süresi: 30 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Doğa çantası, Doğa ve ağaç kaşifi etkinliği sürecinde doğadan toplanan materyaller (yaprak, tohum, dal parçası, çiçek, kozalak vb.).
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Etkinlik alanındaki tepeye çıkılarak çocuklardan yere oturmaları istenir. Doğa ve Ağaç Kaşifi etkinliği sırasında doğa çantalarına topladıkları materyalleri önlerine boşaltmaları istenir. Doğadan neleri topladıkları sorularak çocuklara cevap hakkı verilir. Özellikle toplanan yaprakların hangi ağaçlara ait olduğu sorularak ağaçları tanıma bilgileri gözden geçirilir. Daha sonra çocuklar topladıkları bu malzemeleri kullanarak yerde kolaj tekniği ile kompozisyon oluşturmalarına rehberlik edilir. Çalışmasını tamamlayan çocuklar arkadaşlarının çalışmalarını inceler. Çalışmaların hepsi tamamlandıktan sonra çocuklar sıra ile oluşturdukları kompozisyonları arkadaşlarına anlatırlar. Bu sırada sınıf öğretmenleri tarafından çocukların oluşturdukları kompozisyonların resimleri çekilir. Etkinlik sonunda çocuklar materyalleri okuldaki etkinliklerde kullanmak için doğa çantalarına tekrar koyarlar. Materyaller çantalara koyulduktan sonra etkinliğin değerlendirilmesi yapılır.
  • Değerlendirme: Yürüyüş sırasında hangi materyalleri topladık? Hangi ağaçların yapraklarını topladık? Topladığımız materyallerle nasıl kompozisyon oluşturduk? Etkinlik sırasında kendimizi nasıl hissettik? Oluşturduğumuz kompozisyondaki resimleri daha önce gördük mü?

  Etkinliğin Adı: Geri Dönüşüm Kutumuz.

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Atıkların doğaya ve canlılara verdiği zararların ve geri dönüştürülebileceğini kavramak.
  • Etkinliğin Konusu: Geri Dönüşüm
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
  Kazanım: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.)
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını yapıldığı malzemeyi söyler.)
  Kazanım: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar.)
  Kazanım: Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
  Kazanım: Estetik değerleri korur. (Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.)
  Kazanım: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Göstergeleri: (Gösterilen sembolün anlamını söyler,)
  Kazanım: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir.)
  • Etkinliğin Süresi: 50 dk.
  • Kullanılacak Malzemeler: Geri dönüşüm, cam, plastik, tetra, pil ve kâğıt geri kazanımına yönelik sembollerin olduğu kartlar, Beş adet kutu, küçük kazma ve kürek
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Çocuklar yarım ay şeklinde oturur. Eğitmen çocuklara Tema’dan geldiğini söyleyerek kendini tanıtır. Çocuklarla proje kapsamında hangi etkinlikleri yaptıklarına dair küçük bir sohbet gerçekleştirir. Daha sonra eğitmen geri dönüşüm sembolünün olduğu kartı çocuklara gösterir ve anlamının ne olduğunu sorar. Çocukların cevapları dinlenerek geri dönüşüm ile ilgili gerekli açıklama yaşlarına uygun düzeyde yapılır. Çocuklar üç gruba ayrılarak geri dönüşüm sembolünün bedenleri ile taklit edilmesine rehberlik edilir. Devamında geri dönüşebilen malzemelerin gruplandığını, ilgili fabrikalara giderek dönüştürüldüğünü söyleyerek cam, plastik, tetra, pil ve kâğıt geri kazanımına yönelik sembollerin olduğu kartları tek tek çocuklara gösterir. Bu kartlardaki sembolleri daha önce görüp görmedikleri, ne anlama geldiği sorularak geri dönüşüm kavramı üzerinde durulur. Plastik, cam, tetra, pil ve kâğıtların geri dönüşebileceğinden bahsedilir. Bunun için geri dönüşüm kutularının olduğu, bu kutularda biriken cam, plastik, tetra, pil ve kâğıtların fabrikalarda işlemden geçerek tekrar kullanılabildiği anlatılır. Beş adet kutu çocuklara gösterilerek çocuklarla birlikte geri kazanım sembolünün olduğu kartların her biri bir kutuya yapıştırılır. Daha sonra çocuklara okulun bahçesine çıkacakları, bahçede ve okulun çevresinde küçük bir yürüyüş yapacakları yürüyüş sırasında yerde gördükleri doğaya ait olmayan nesneleri toplayarak vereceği poşetlere koymaları gerektiği açıklanır. Çocuklar 5 erli gruplara ayrılır. Her gruba bir poşet verilerek bahçeye çıkılır. Geri dönüşüm sembollerinin yapıştırıldığı kutular bahçeye çıkarılarak çocukların etkinliği tamamlayacakları uygun bir yere konur.
  Çocuklarla birlikte okulun bahçesi ve çevresinde küçük bir yürüyüş yapılır. Doğaya ait olmayan yere atılmış nesneler toplanarak poşetlere konulur. Yürüyüş tamamlandıktan sonra geri dönüşüm kutularının olduğu yere gelinerek çocuklardan poşetlerindeki nesneleri gösterilen bölgeye boşaltmaları istenir (Çevrede yeteri kadar geri dönüşüm materyali bulunamama durumuna karşı bir poşet materyal eğitmen tarafından yedekte bekletilir.) Bu atıkların doğaya (başta toprak ve su olmak üzere) ve insanlara ne gibi zararlar verebileceği hakkında konuşulur ve çocuklardan çözüm önerileri üretmeleri istenir. Eğitmen çocuklara “bunları kimler atmış olabilir? Neden atmış olabilirler? Bu şişeler ya da kâğıtlar çöp kutusu dışında başka nerede olmak isterlerdi?” gibi sorular sorularak sohbet edilir. Daha sonra bir araya topladıkları bu atıkları kendi içinde gruplarlar. Plastikler, cam şişeler, kâğıtlar, tetra ve pil olarak gruplandırılan bu atıklar ilgili kutulara atılarak özellikleri hakkında sohbet edilir. Özellikle bu atıkların doğaya verdiği zararlar, toprağa, toprakta yaşayan canlılara ve insanlara verdiği zararlar üzerinde durulur. Bu süreci somutlaştırmak için bir parça naylon poşet, kağıt ve cam atıklar bir süre sınıf öğretmenleri ile gözlemlemeleri için çocuklarla birlikte toprağa gömülür.
  Geri dönüşüm kutuları sınıfın veya okulun uygun bir yerine konularak çocukların bundan sonraki süreçte atıkları bu kutularda biriktirmeleri gerektiği açıklanır. Etimesgut belediyesindeki ilgili birimin iletişim bilgileri sınıf öğretmenleri ile paylaşılarak biriktirilen geri dönüşüm materyallerinin okullardan alımının sağlanması etkinliğin sürekliliğini sağlanacaktır. Etkinlik tamamlandıktan sonra çocuklarla yarım ay şeklinde oturularak değerlendirme etkinliğine geçilir.
  • Değerlendirme:
  Geri kazanım sembolünü kullanarak neler yaptık? Geri kazanım sembolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Daha önce geri kazanım sembolünü nerelerde gördünüz? Okulumuzun yakınlarında gezerken sizi rahatsız eden şeyler nelerdi? Çevremizde ne tür atıklar bulduk? Okulumuzun çevresindeki kirliliği/atıkları gördüğünüzde neler hissettiniz? Toprak kirliliği toprağın içinde ve üstünde yaşayan canlıları nasıl etkiler? Toprak kirliliği insanları nasıl etkiler? Toprak kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Evde atıklarınızı ayırıp geri dönüşüm kutusuna atıyor musunuz? Evde geri dönüşümü desteklemek için neler yapılabilir?

  Etkinliğin Adı: Yaşam kaynağımız Su

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) Çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Su kirliliğinin zararlarını ve suyun önemini anlamak.
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkatini çeken nesne/durum/ olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/ olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
  Kazanım: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.)
  Kazanım: Neden-sonuç ilişkisi kurar. (Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler/Bir olayın olası Sonuçlarını söyler.)
  Kazanım: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
  Kazanım: Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
  • Etkinliğin Konusu: Suyun önemi
  • Etkinliğin Süresi: 50 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Su kirliliğini gösteren resimler, 3 adet şeffaf kap, çakıl taşı, kum, kuru yapraklar, toprak, Sprey şişe, boya
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  Çocuklardan okulun bahçesinde yarım ay şeklinde oturmaları istenir. Eğitmen elinde su şişesi ile çocukların karşısına oturarak çocukların dikkatini suya çeker. Neden su içtiğimiz, su içmediğimizde neler olabileceği ve suyun canlılar için önemini sorar. Çocukların cevapları dinlendikten sonra suyun yaşamımız için önemi anlatılır. Suyun bir doğal varlık olduğu, tükenebileceği ve dikkatli kullanılması gerektiğine vurgu yapılır. Çocuklara su kirliliğini gösteren resimler gösterilerek resimlerde gördüklerini anlatmaları istenir. Sularımızın nasıl kirlendiği, suların kirliliğinin canlılara nasıl zarar verdiği, sularımızın kirlenmemesi için neler yapılabileceği ile ilgili sorular sorularak sohbet edilir.
  Çocuklara yağmur yağdıktan sonra yağmur sularının nereye gittiğine dair düşünceleri sorulur. Çocukların cevapları alındıktan sonra onlara yağmur sularının nasıl bir yolculuk yaptığını görecekleri bir deney yapılacağı söylenir. Çocuklar üç gruba ayrılarak her gruba birer tane şeffaf plastik kap verilir. Bahçenin uygun bir yerinden toprak kazılır. Aynı zamanda çakıl taşı, kum, ve yaprak etkinlik alanında bulundurulur. Çocuklar önce çakıl taşlarını kabın en dibine dizerler. Çakıl taşlarının olduğu bölümün kalın bir tabaka oluşturmasına özen gösterilmelidir. Daha sonra sırasıyla kum, saksı toprağı ve yaprakları kaba koyarlar. Çocuklara “Üzerine yağmur yağdıracağımız toprağımız hazır. Şimdi sprey şişelerimizin içine su dolduralım ve toprağımızın üzerine yağmur yağdırmaya başlayalım” denir. Çocuklar şişeleri doldurduktan sonra suyu toprağın üzerine püskürtürler. Şişedeki suyun tamamı çocuklar tarafından toprağa püskürtüldükten sonra bir süre beklenir ve yağmur damlalarının nasıl bir yol izlediği dikkatle gözlemlenir. Su yavaş yavaş çakıl taşlarının olduğu bölüme inerken çocukların dikkati buraya yönlendirilir. Daha sonra çocuklara neler gözlemledikleri ve damlaların nereye gittiği sorulur? Çocukların yanıtları dinlenir ve onlara yağmur yağdıktan sonra büyük bir kısmının toprağa bu şekilde karıştığı ve çok derinlerdeki kayaların arasında biriktiği söylenir. Çeşmelerimizden akan suyun da bu biriken yer altı sularından çekilerek temizlendikten sonra evlerimize kadar geldiği açıklanır. Daha sonra çocuklara “Zaman zaman insanlar düşüncesizce davranıyor ve fabrikalardan çıkan sağlığa zararlı atıkları toprağa karıştırıyorlar, gömüyorlar. Toprak böylece kirleniyor. Peki, toprak kirlenirse ve toprağa zararlı maddeler karışırsa kullandığımız suda herhangi bir değişiklik olur mu sizce?” diye sorulur. Çocukların tahminleri dinlenir ve deneyin diğer aşamasında bu sorunun cevabının görüleceği söylenir. Çocuklara gıda boyası verilir ve bu boyayı (zararlı maddeleri) kaplarındaki toprağa karıştırmaları istenir. Bütün gruplar boyayı toprağa karıştırdıktan sonra çocuklar topraklarını tekrar sulamaları için yönlendirilir. Çakıl taşlarının arasındaki suyun rengi değişene kadar beklenir. Daha sonra çocuklar neler gözlemlediklerini anlatırlar. Son olarak çocuklara böyle kirlenmiş bir suyu insanlar, hayvanlar ve bitkiler kullandığında neler olabileceği sorulur. Sularımızı kirletmemek için insanların neler yapabileceği üzerinde durulur.
  Çocuklara suyu tasarruflu kullanmak için neler yapılabileceği sorulur. Cevaplar dinlendikten sonra, dişlerimizi fırçalarken, elimizi ve yüzümüzü yıkarken musluğu kapmamız gerektiği, uzun süreli banyolar yerine kısa duşları, küvet yerine duş kabinlerini kullanmak gerektiği, damlatan muslukları tamir etmek gerektiği, sadece bir bardak sıcak suya ihtiyacınız varken, su ısıtmak için tüm ısıtıcıyı doldurmamak gerektiği, bulaşık ve çamaşır makinelerini sadece dolduğunda çalıştırmak gerektiği, büyüklerin arabalarını yıkamak için normal hortum yerine kovada su veya ağzı açılıp kapanabilen bir hortum kullanmaları gerektiği gibi çeşitli önlemler anlatılarak tartışılır. Öğrenme süreci bittikten sonra etkinliği değerlendirme sürecine geçilir.
  • Değerlendirme: Bugün su ile ilgili neler öğrendik? Sularımız nasıl kirleniyor? Su olmasaydı ne yapardık? Su olmadan yaşanabilir mi? Yağmur suları nerede depolanıyor? Evlerimizde ve okulumuzda kullandığımız sular nereden geliyor? Suyumuzu tasarruflu kullanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Evinizin yakınlarında dere, göl, nehir, çay gibi su kaynakları var mı? Adı/adları ne? Yakınına gittiniz mi?

  Etkinliğin Adı: Günü Değerlendirelim

  • Hedef Kitle: 48 – 66 Aylık ( 4,5 – 5 Yaş) çocuklar
  • Etkinliğin Amacı: Gün içinde yapılan etkinlikleri hatırlayarak ifade etmek
  • Etkinliğin Konusu: Günü değerlendirme
  • Etkinliğin Kazanım ve Göstergeleri:
  Kazanım: Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
  Kazanım: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder)
  Kazanım: Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.)
  Kazanım: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.)
  Kazanım: Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.)
  • Etkinliğin Süresi: 20 dakika
  • Kullanılacak Malzemeler: Meşe Palamudu
  • Etkinliğin Nasıl Yapıldığı (ayrıntılı uygulama planı vb.):
  “Benim Fidanım” etkinliğinden sonra çocuklardan ayağa kalkmaları istenir. Çocuklara çeşitli varlıkların isimleri ( Kedi, Köpek, Çiçek, ağaç…vb) ve doğa olayları ( yağmur, rüzgar, fırtına…vb) söylenerek çocuklardan canlandırmalarını ve seslerini taklit etmeleri istenir. Daha sonra çember şeklinde yere oturularak gün içinde hangi etkinlikleri yaptıkları ve neler öğrendikleri sorularak çocuklardan birinin eline meşe Palamudu verilir. Palamudu eline alan çocuk palamudu mikrofon gibi kullanarak gün içinde yaptıkları etkinlikleri ve öğrendiklerini söyleyerek Palamudu yanındaki arkadaşına verir. Etkinlik bu şekilde çocukların hepsine sıra gelecek şekilde devam eder.

  • Değerlendirme: Bugün neler öğrendik? Hangi etkinlikleri yaptık? En dikkatiniz çeken şey ne oldu? Sizi en çok ne heyecanlandırdı? En sevdiğiniz etkinlik hangisi oldu? Neden?, Doğamızı korumak için başka neler yapabiliriz?

   


  Yazdır